Skip to main content
cookie

Odins Fortællinger

ODINS FORTÆLLINGER


Odins fortællinger 


Odins Klinge vil gerne øge kendskabet til vores forfædre og deres fantastiske og spændende historier ved hjælp af Odins Fortællinger.


Odin inviterer dig med tilbage i tiden, f. eks. til bronzealderens
gravhøje, solvognen, helleristningerne, vikingernes erobring af York  år 867 eller vikingernes mange togter rundt om i hele verden. Eller til Harald Blåtand (den Harald, der ifølge overleveringerne kristnede danerne), der lod Jellingestenene opføre til ære for sine forældre, Gorm og Thyra.

 Han benytter informationsmateriale fra relevante bøger, finder spændende historier på internettet og beretter fra sommerens mange vikingemarkeder.
Han følger med i amatørarkæologernes fund og igangværende udgravninger rundt om i landet, og
han dykker ned i materialer og metoder, der dengang anvendtes til at fremstille forskellige produkter.


 Sidst men ikke mindst vil han fortælle om den fantastiske nordiske mytologi med dens guder og aser.

 
Du kan følge med på Facebook, hvor Odin vil linke til de forskellige indlæg og håber, at du vil synes om dem.

 
Rigtig god fornøjelse
ÅR OG FRED

KVINDER I DEN NORDISKE MYTOLOGI

Tag med os på en rejse gennem tiden til en æra, hvor kvinder i den nordiske mytologi var bærere af guddommelig kraft og indtog centrale roller i samfundet. I modsætning til mange andre religioner var den nordiske mytologi præget af en mangfoldighed af kvindelige gudinder, der havde vigtige områder at varetage og en betydning, der ikke kunne ignoreres.

Deres tilstedeværelse i mytologien afspejlede en tid, hvor kvinder havde en enestående status i vikingetiden. Disse gudinder blev tilbedt, ofret til og hyldet for deres styrke, visdom og indflydelse. De var inkarnationen af kvindelig magt og udøvede deres kraft på en måde, der var enestående og beundringsværdig.

I denne artikel dykker vi ned i deres historier, deres egenskaber og deres betydning for vikingetidens befolkning. Vi vil udforske, hvordan de kvindelige gudinder blev dyrket og beundret af folkene i den nordiske verden. Lad os nu hylde disse bemærkelsesværdige kvinder, deres indflydelse og den unikke status, de nød i en tid, hvor andre dele af verden ikke kunne præsentere lignende eksempler på kvindelig styrke og autoritet.

Så lad os begive os ind i en verden, hvor kvinder var forløbere for ligestilling og kvinderettigheder. Lad os opdage de utrolige historier om kvinder i den nordiske mytologi, der fortsat inspirerer os til at værdsætte og respektere kvindelig kraft og indflydelse i vores moderne samfund.

FREJA: Den mest fremtrædende gudinde af dem alle. 

Freja, den mest fremtrædende gudinde i den nordiske mytologi, indtager en central rolle som frugtbarhedsgudinde, der er forbundet med essentielle aspekter af livet, herunder fødsel, død, skæbne og kærlighed. Det er vigtigt at bemærke, at hun tilhører Vaner-slægten og ikke Åse-slægten, på trods af hendes fremtrædende status.

I digtet "Der er et yndigt Land" fra cirka 1819 bruges metaforen "Frejas Sal" om det frugtbare, velsignede danske landskab om forsommeren.

Freja er en af de mest populære og betydningsfulde gudinder i nordisk mytologi, og fund af hende vidner om, at vikingerne dyrkede hende og søgte hendes råd. Arkæologiske fund er blevet gjort over hele Skandinavien.

Freja har sit hjem i Folkvang, og hendes vogn trækkes af to katte, der er hendes karakteristiske attribut. Denne kobling til katte viser hendes forbundethed med naturkræfter og jagt.

Freja og Odin er tæt forbundne. Det var Freja, der lærte Odin sejderkunsten, en form for shamanisme. Når de faldne krigere fra slagmarken skulle samles op, delte Freja og Odin dem imellem sig. De delte også valhalla, hvor krigernes sjæle blev modtaget. Dette cementerer Frejas status som valkyrie.

Den store mængde arkæologiske fund er med til at dokumentere Frejas fremtrædende og integrerende rolle i den nordiske mytologi, især i Danmark. Et eksempel er Freja fra Tissø, hvor hun afbildes, mens hun vrider sit hår. Valkyrie-spænder er også blevet fundet samme sted. Fra Sverige har vi Aska Östergötland, et smykke med tilknytning til gudinden. Desuden kan den lille kvindefigur fra Revninge på Fyn også forbindes til Freja.

Disse fund og mytologiske referencer vidner om Frejas betydning som en magtfuld gudinde, der symboliserer både frugtbarhed og krigens død. Hun forbliver en fascinerende og beundringsværdig figur i den nordiske kultur, og hendes indflydelse strækker sig langt ud over tidens og stedets grænser.

Vår: Hvis navn betyder forår

Vår er en gudinde i nordisk mytologi, der er forbundet med ægteskab. Dog er der ikke mange detaljerede oplysninger eller myter, der specifikt omhandler hende. Hendes navn betyder "forår" på oldnordisk.

Som gudinde for ægteskab antages Vår at have haft en rolle i at velsigne og beskytte ægteskabelige forhold. Ægteskab var en vigtig institution i det nordiske samfund, og det var vigtigt at have guddommelig velsignelse og beskyttelse for et lykkeligt ægteskab.

Der er ikke så meget information tilgængelig om Vår i de eksisterende kilder og tekster om nordisk mytologi. Hendes rolle og betydning er ikke så udførligt beskrevet som for andre mere fremtrædende guder og gudinder som Frigg eller Freja.

Det er værd at bemærke, at der kan være regionale variationer og forskelle i mytologien og dyrkelsen af Vår. Desværre er der begrænset viden om hende i dag, da mange af de gamle mytologiske tekster og fortællinger er gået tabt eller kun eksisterer i fragmenter.

Sammenfattende kan man sige, at Vår var en gudinde for ægteskab i nordisk mytologi, men detaljerne om hendes karakter, funktioner og historier er ikke så godt dokumenteret som for andre guder og gudinder i den nordiske pantheon.

Sif: En betagende smuk kvinde med det karakteristiske lange guldhår

Sif, Thors hustru, indtager rollen som gudinde for ægteskab og slægtskab i nordisk mytologi. Hun er beskrevet som en betagende smuk kvinde med det karakteristiske lange guldhår, som hun fik som resultat af et væddemål mellem Loke og dværge, der også gav ophav til fem andre vigtige symboler i den nordiske mytologi.

Selvom der ikke er mange nedskrevne fortællinger om Sif, er det rimeligt at antage, at hun har haft en betydningsfuld rolle både som gudinde og som hustru til en af de mest magtfulde guder. De få beretninger om Sif har efterladt tolkningsmuligheder, der spænder fra den evigt trofaste hustru til en slægtsgudinde, der brød sit ægteskab.

I moderne tid lever tolkninger af Sif videre i computerspil, tegneserier og spillefilm, og hendes navn har endda fået en vulkan opkaldt efter sig, nemlig Sif Mons på Venus.

Hvis du vil læse mere om Sif og hendes eventuelle utroskab over for Thor, kan du udforske yderligere kilder og fortællinger om denne fascinerende nordiske gudinde.

Læs mere om Sif her

Ydun: Gudinden for evig ungdom

Ydun, også kendt som Idun, er gudinden for evig ungdom og forvalter af de livgivende æbler i den nordiske mytologi. Hun bærer en kurv fyldt med guldæbler, som hun hver morgen deler ud til de andre guder og dermed holder dem unge, smukke og vitale. Uden disse æbler ville guderne ældes og til sidst dø. Æblerne er derfor Yduns attribut og spiller en afgørende rolle i den nordiske mytologi ved at sikre udødelighed for guderne.

Der er forskellige teorier om, hvorvidt disse æbler eksisterede før eller efter kristendommens indførelse i Norden. I vikingetiden kendte man kun til vilde æbler og ikke de store søde æbler, vi kender i dag. Men fundet af en spand på Osebergskibet, fyldt med æbler, støtter teorien om, at Ydun og hendes æbler eksisterede før kristendommen.

Selvom der er begrænset med fund relateret til Ydun og hendes æbler, har vi vigtige skriftlige kilder, såsom de Ældre og Yngre Edda. Sagaerne om hende findes i den yngre Edda, hvor Loke blev tvunget af jætten Tjasse til at lokke Ydun uden for Asgård. Når dette skete, forvandlede Tjasse sig til en ørn og bortførte hende og hendes æbler til sin borg. Guderne måtte redde Ydun og æblerne tilbage, og ved trusler fik de Loke til at bringe hende tilbage. Loke skiftede form til en falk og fløj afsted med Ydun. Da han fandt hende, forvandlede han hende til en nød, og de flygtede sammen. Men Tjasse opdagede, at de var væk og fløj i raseri efter dem. Loke og Ydun nåede Asgård i sikkerhed, og da guderne så dem, tændte de en stor bål. Da ørnen kom for tæt på flammerne, blev den antændt og Tjasse døde, og guderne fik Ydun og æblerne tilbage.

Yduns legende og begivenhedsrige fortællinger giver os et indblik i den nordiske mytologis fascinerende verden og betydningen af evig ungdom og de livgivende æbler.

Frigg: Betyder "Den der elsker" eller "Den der er elsket".

Frigg er en central gudinde i nordisk mytologi og er gift med Odin. I Snorres Edda beskrives hun som den vigtigste af asynjerne (gudinderne). Hun har en kreds af asynjer omkring sig som hjælpere, ligesom Odin har en mandlig skare af aser omkring sig. På lighed med Odin er hun også en vis rådgiver og skæbnebehersker med evnen til at forudsige fremtiden. Hun er mor til Balder, og hendes sorg over hans død er et fremtrædende træk ved hendes skildring, som vi ser i digtet Vølvens Spådom, hvor hun græder i sit hjem i Asgård, Fensale.

Frigg anses også som gudinde for ægteskabet. Hendes navn kan betyde enten "hustru" eller "den elskede". Hvis vi tolker det som "den elskede", kan det antyde en rolle som kærlighedsgudinde, selvom dette aspekt kun er antydet i de fleste tilfælde. I Lokasenna-digtet bliver det dog i Lokes drilleri påstået, at hun er utro mod Odin med hans brødre Vile og Ve. I Saxos værk er hun også utro med en træl og stjæler guldet, der pryder en statue af Odin på grund af hendes hang til pyntesyge. Der er også en anden spænding mellem ægtefællerne i Grímnismál-digtet, hvor deres konkurrence om, hvem der har størst magt over skæbnen, sætter gang i mytens handling.

Frigg beskrives som magtfuld og vis i litteraturen. Hun ejer hesten Hovvarpner og bor i huset Fensale, der betyder "Mosesalen".

I Norden blev Frigg opfattet som gudinde for ægteskabet. Kilderne tyder på, at hun blev dyrket i forbindelse med fødsler og som beskytter af børn, især drenge, der drog i krig.

I flere myter beskrives Frigg og Freja på mange måder, næsten ens. Dette har ført til spekulationer om, at de oprindeligt måske har været den samme gudinde. I de nordiske kilder er Frigg primært relateret til ægteskabelig og moderlig kærlighed, mens Freja er knyttet til sensuel kærlighed og frugtbarhed. Ugedagen fredag er opkaldt efter Frigg. Hun har muligvis en fælles oprindelse med Freja, men der er tilsyneladende ikke dyrket i større omfang i vikingetiden. Frigg betyder "Den der elsker" eller "Den der er elsket".

Lofn: Ulykkelig kærlighed

Lofn er en gudinde i nordisk mytologi, der er forbundet med ulykkelig kærlighed og muliggørelsen af ægteskaber mellem elskende, der ellers var forhindret i at være sammen. Hendes navn betyder "tilladelse" eller "tilladende" på oldnordisk.

Lofn omtales ikke så meget i de eksisterende mytologiske tekster, og hendes rolle og funktion er ikke så udførligt beskrevet som for nogle andre guder og gudinder. Dog er der enkelte kilder, der nævner hende.

Ifølge Snorres Edda var det Lofns opgave at intercedere for og give tilladelse til ægteskaber mellem personer, der ønskede at være sammen, men som blev hindret af sociale eller juridiske forhindringer. Hun havde magt til at overvinde modstand og hindringer for kærlighed og ægteskab.

Lofn beskrives som en mild og mild gudinde, der var venlig og hjælpsom over for dem, der led under ulykkelig kærlighed og ønskede at finde lykke og samhørighed med deres elskede. Hun kunne formidle mellem guderne og menneskerne og hjælpe med at løse de vanskeligheder, der opstod i kærlighedslivet.

Det er vigtigt at bemærke, at Lofn ikke er en af de mest fremtrædende gudinder i nordisk mytologi, og der er begrænset information tilgængelig om hende. Dog viser hendes eksistens, at ulykkelig kærlighed og ægteskabelige hindringer var anerkendte og betydningsfulde temaer i det nordiske samfund, og at der var behov for guddommelig indblanding og hjælp i sådanne situationer.

Sammenfattende kan man sige, at Lofn var en gudinde i nordisk mytologi, der havde ansvaret for at give tilladelse og overvinde hindringer for ægteskaber mellem elskende. Hun var en hjælpsom og mild gudinde, der blev dyrket af dem, der led under ulykkelig kærlighed og ønskede at finde lykke i deres forhold.

Trud: datter af tordenguden Thor og Sif

Navnet Trud, der stammer fra oldnordisk, betyder "mod" eller "styrke". Trud er datter af tordenguden Thor og Sif og bor sammen med dem i det kæmpestore hus, der bærer hendes navn, Trudvang.

Der er ikke mange fortællinger om Thor og Sifs datter, Trud, men en af dem handler om hendes planlagte ægteskab med dragen Alviss. Da Alviss kom til Asgård, ønskede Thor som enhver far at se den kommende ægtemand og bedømme hans værd og visdom over for guderne. Under prøverne glemte Alviss dog at tage højde for solens stråler, og da solen ramte ham, blev han forvandlet til sten. Derfor blev Trud ikke gift med dværgen Alviss.

Selv i vores tid er der stadig mennesker, der vælger at give deres børn navnet Trud eller afledninger heraf. Derved lever betydningen af "mod" eller "styrke" fortsat videre og bliver overført til næste generation.

Hel: Herskerinde af dødsriget

Hel, også kendt som Helheim, er ifølge nordisk mytologi dødsriget, hvor alle mennesker og guder, der ikke døde ærefuldt i kamp, endte efter at have lidt en skæbnesvanger død. Selv Balder, den elskede gud, kom til Helheim efter sin død, ligesom Sigurd Fafnersbane, der faldt for en snigmorder. Helheim beskrives som et mørkt, koldt og fugtigt sted, der beherskes af Hel, Lokes datter. Hel har magten til at holde de døde tilbage fra livet. Mens mange fejlagtigt tror, at Hel er en gudinde, omtales hun ikke med denne titel i sagaerne. I stedet siges det, at hun selv kronede sig som dronning af Helheim.

Hel, der betyder "Det skjulte" eller "Det indhyllede", refererer både til det underjordiske dødsrige og til personifikationen af det, nemlig den dystre herskerinde over underverdenens "sale". Hel er barn af Loke og Angerbode og søster til to andre dæmoner, Fenrisulven og Midgårdsormen.

Ifølge Snorres Edda blev Hel kastet i Niflheim af Odin og givet ni verdener, der skulle fungere som opholdssteder for dem, der dør af sygdom eller alderdom. Hun har sin egen store bolig, hvor alt har ulykkesprægede navne, som f.eks. Hunger til hendes bord og Sult til hendes kniv. Hel fremstår truende og barsk, halvt blåsort som et lig og halvt kødfarvet som et levende menneske.

Det antages, at Hel oprindeligt har været opholdssted for alle de døde, men på et tidspunkt opstod ideen om det paradisiske Valhal i Asgård, der var forbeholdt de faldne krigere. Vejen til Hel går "nedad og mod nord". I myten om Balder fortælles det, hvordan Hermod red til Hel for at forsøge at befri Balder fra de dødes rige. Det siges, at det tog ham ni mørke dage at ride derhen, og han måtte passere en å og en bro, Gjallarbroen, bevogtet af møen Modgunn. Desværre var hans forsøg forgæves, da han ikke formåede at få Balder frigivet fra de dødes rige.

Livet i dødsriget beskrives som trist og glædesløst og minder i den henseende om det græske dødsrige Hades. Dog er det ikke en strafanstalt, som det beskrives i de kristne og middelalderlige forestillinger om Helvede. Ordet "helvede" har faktisk sin etymologiske rod i Hel, og det er bemærkelsesværdigt, at den hedenske terminologi blev videreført i den kristne periode. 

Afslutning

I den nordiske mytologi har gudinderne haft en betydelig indflydelse på samfundet i vikingetiden, især når det kommer til kvinders rettigheder. Deres rolle i mytologien afspejler tydeligt den respekt og anerkendelse, som kvinder nød i samfundet. Kvinder havde rettigheder og autonomi, og mange af dem kunne indtage vigtige sociale positioner, deltage i krige og have mulighed for skilsmisse.

Dette kvindebillede, der adskiller sig markant fra den tidligere middelalder i Europa, hvor kvindelige figurer var få og langt imellem inden for kristendommen, er et bemærkelsesværdigt træk ved den nordiske mytologi. Desværre fortsætter denne ubalance og undervurdering af kvinder stadig i mange andre religioner og samfund, hvor kvinders rettigheder og ligestilling negligeres. Det er en påmindelse om vigtigheden af at kæmpe for ligestilling og sikre, at kvinder får den anerkendelse og frihed, de fortjener i alle aspekter af livet.

Gudinderne i den nordiske mytologi er derfor symbolske for en æra, hvor kvinder blev respekteret og havde en betydelig indflydelse på samfundet. Deres historier og værdier er stadig relevante i dag og kan inspirere os til at fortsætte kampen for ligestilling og kvinders rettigheder.

Tak fordi du læste med og jeg håber du blev klogere. 

År og fred 
Morten 
Odins Klinge 

 

 

valkyrie, kvindekriger , kvindesmykke, nordiskmytologi, gudinder, Freja, vår, Sif, Ydun, Frigg, Lofn, Trud, Hel

Brynhild
Der er flere forskellige versioner af historien om valkyrien Brynhild, men alle og enhver fastholder de
hendes store styrke og heltemod. I artiklen her bringer vi et udsnit af Völsunga saga – en af de mest
populære beretninger om Brynhild - Valkyrien 

Völsunga saga – en fortælling om magi, kærlighed og bedrag
I Völsunga saga fra slutningen af 1200-tallet møder vi valkyrien Brynhild, datter til Budli og søster til Atli.
Kong Agnar stjal som 12-årig Brynhilds magiske svanetrøje, og hun blev tvunget til at sværge en ed af
loyalitet til ham. Senere blev Brynhild beordret af Odin til at bestemme vinderen af en kamp mellem netop
Agnar og Hjálmgunnar. Selvom hun godt var klar over, at Odin foretrak den ældre Hjálmgunnar, havde
Brynhild – pga. sin ed – ikke andet valg end at gå med Agnar.

Den beslutning fik Odin til at fordømme Brynhild til et liv som dødelig kvinde. Hun blev indespærret i et
fjernt slot bag en mur af skjolde på toppen af Hindarfjall. Her skulle Brynhild sove i en ring af flammer, indtil
en frygtløs helt kom og reddede hende. Denne helt kom i form af Sigurd Fafnersbane, som fandt vej til
slottet, hvor han vækkede Brynhild ved at skære hendes ringbrynje op og fjerne hendes hjelm. Med det
samme forelskede han sig i Brynhild, og han friede til hende med den magiske ring Andvaranaut.

Ildring og bedrag
Med løftet om sin tilbagevenden og et forestående ægteskab forlod Sigurd slottet og satte kurs mod Gjukis
sal. Gjuki, som var konge af Burgund, var gift med troldkvinden Grimhild, og hun så helst, at Sigurd giftede
sig med hendes datter, Gudrun. Derfor lavede Grimhild en magisk eliksir, som fik Sigurd til at glemme
Brynhild og i stedet gifte sig med Gudrun.
Dernæst besluttede Grimhild sig for, at Brynhild skulle gifte sig med sønnen Gunnar. Han ankom til slottet
med ambitionen om at fri til hende, men blev stoppet af ildringen, der omkransede hendes. Han forsøgte
forgæves at ride igennem flammerne, både på sin egen og Sigurds hest.

Oven på de fejlslagne forsøg besluttede han sig for at søge hjælp hos Sigurd, som stadig var under
Grimhilds forbandelse. Sigurd – forklædt som Gunnar – red igennem ildringen og giftede sig med Brynhild.
De tilbragte de tre følgende nætter sammen. Sigurd lagde sit sværd imellem dem for at markere, at de ikke
havde nogen tæt fysisk relation til Brynhild, før han byttede plads med den rigtige Gunnar. Han tog også
ringen Andvaranaut, som han oprindeligt havde givet til Brynhild, og gav den til sin egen kone, Gudrun.
Sigurd og Gunnar vendte kort efter tilbage til deres sande skikkelser

Brynhilds hævn
Nogen tid senere skændtes Gudrun og Brynhild om, hvis ægtemand der var mægtigst. Brynhild påstod, at
end ikke Sigurd var modig nok til at ride gennem flammerne, som havde omkranset hende. Gudrun gik til
bekendelse og afslørede, at det rent faktisk var Sigurd, der red igennem ildringen. Brynhild var rasende, og
Sigurd – der nu kunne huske det sande forløb – forsøgte forgæves at trøste hende.
Brynhild havde sat sig for at få hævn. Hun forsøgte at få Gunnar til at dræbe Sigurd ved at fortælle ham, at
Sigurd havde sovet med hende på Hidarfjall, hvilket han ellers havde svoret, han ikke ville.
Gunnar og hans bror Hǫgni var bange for selv at dræbe Sigurd, da de havde svoret en ed af broderskab til
ham. Derfor opildnede de deres lillebror, Gutthorm, til at gøre det af med Sigurd ved at give lillebroren en
magisk eliksir, som gjorde ham rasende. Mens Sigurd sov, sneg Gutthorm sig ind på ham og iværksatte et
dødeligt angreb. Men mens Sigurd var ved at dø, kastede han sit sværd og dræbte samtidig Gutthorm.
Brynhild fortsatte hævnaktionen ved at dræbe Sigurds treårige søn, og til Sigurd begravelsesbål kastede
hun sig selv ind i flammerne, så de alle rejste sammen til dødsriget Hel.

Andre versioner
Som nævnt findes der forskellige udlægninger af fortællingen om Brynhild. En af dem finder vi i eddadigtet
Sigurðarkviða hin skamma, hvor Gunnar og Sigurd belejrede slottet tilhørende Atli, som var Brynhilds bror.
Atli tilbød sin søsters hånd i bytte for våbenhvile, hvilket Gunnar tog imod. Brynhild havde imidlertid svoret,
at hun kun ville gifte sig med Sigurd, så hun blev snydt til at tro, at Gunnar faktisk var Sigurd.
En anden spændende passage med Brynhild i fokus er eddadigtet Helreið Brynhildar. På vej til dødsriget
stødte hun på den kvindelige kæmpe Gygr, som beskyldte Brynhild for at have fulgt en amoralsk levevej.
Brynhild fortalte sin livshistorie, og hun forsvarede og retfærdiggjorde sine handlinger over for kæmpen.
Hun beskyldte burgunderne for at have bedraget hende, og hun håbede på at kunne tilbringe efterlivet
sammen med Sigurd.

I det tyske epos om nibelungerne var Brynhild dronning af Isenland. Her blev hun slået i tre krigslignende
spil af Gunnar, som dog fik hjælp af Sigurd, der til lejligheden havde iført sig en usynlighedskappe.
I det første spil kaster Brynhild et spyd mod Gunnar. Spyddet var så tungt, at tre mænd knapt nok kunne
løfte det, men den usynlige Sigurd fik det ledet væk fra Gunnar. Dernæst kastede Brynhild en kampesten så
tung, at den krævede tolv mand at løfte, fra tolv favnes afstand. Til sidst sprang hun over selv samme
kampesten. Med hjælp fra usynlige Sigurd slog Gunnar dog Brynhild i alle tre spil og giftede sig med hende.
Ifølge Völsunga saga bar Brynhild på Sigurds datter, Aslaug, som senere giftede sig med Regnar Lodbrog.
Det kan virke overraskende, da flere versioner af digtet hævder, at Brynhild og Sigurd aldrig lå sammen.

Ovenstående er blot nogle af de mange spændende fortællinger fra Völsunga saga. Hvis du kunne tænke
dig at læse mere om spændende symboler og karakterer i den nordiske mytologi, kan du i vores
artikelsektion finde fortællinger om bl.a. Ægirs Hjelm, Fenrisulven eller Midgårdsormen.


Artiklen er skrevet af Odins Klinge teamet  12-08-2021

vikingering , vikingesmykke , valkyrie, vikingemykke, valkyriesmykke, kvindekriger , kvindesmykke

Her vil vi gerne gå lidt i dybden med vores runestave eller binderuner som de også kaldes. 

Et bogstav i runealfabetet kaldes en rune. Runestaver er derfor en kombination af to eller flere runer og kan derved bruges som en enhed og en ny og dybere betydning for runerne. Det er typisk én rune som de andre binder sig til. Runerne er det ældste skrifttegn, der stammer fra Norden og de blev brugt fra slutningen af jernalderen og op igennem vikingetiden til et godt stykke ind i middelalderen, hvor kristendommen og de latinske alfabet overtog.

futhark norse viking runes talismans nordic pagan seamless pattern 53562 7902 compressed

læs mere om vikingernes runer og deres alfabet. 

De runer vi kan se i vor tid er hugget/skåret ind i hårde materialer såsom sten, ben og træ. Det ses for eksempel på Jellingestenene og Glavendrupstenen.
Selve udtrykket at “riste runer” kommer af, at gøre et budskab, bevægelse eller magi, der gøres bevidst for andre.

RUNEMAGI

Fra Island har man fra sagatiden ment at vikingerne brugte runemagi og i folkeviser helt frem til middelalderen nævnes runekastning og runemagi. Det er vigtigt at påpege, at runemagi er mere forbundet med moderne tid - end hvad der er fakta om runemagi brugt i vikingetiden.  

Ifølge sagaerne havde runeindskrifterne magiske kræfter. Vølverne brugte dem i deres spådomme om fremtiden. Derudover menes det at runemagien kunne modvirker forskellige farer eller give fysiske ting ekstra egenskaber (det kunne være et sværd, et skjold,en økse m.m.). Der hvor runeindskrifterne og runemagien også kunne bruges var til at nedfælde en besværgelse, magiske formularer eller forbandelser til ens fjender.

Dog ren arkæologiske set, omhandler de fleste runeindskrifter, vi har i dag mere normale og hverdagsagtige indhold, end besværgelser og forbandelser. Dog er der visse undtagelser.

En af disse undtagelser er fra en islandsk saga, der er nedskrevet i starten af middelalderen. Her hører vi om Egil, som ved hjælp af runer helbreder en ung pige. Hun havde tidligere været udsat for falske runer og Egil ristede nu nye runer og lagde dem under pigens pude, hvilket helbredte hende.

“Ej skal man runer riste,

kan man ej dem tyde ret

mørke runer mangen 

mandens forstand har forvildet” 

Her i Danmark ser vi de fleste runer på vores runesten, hvor deres formål har været anderledes, nemlig at berette om de store og faldne konger og krigere.

Læs mere om vikingernes runesten. 

Men når man læser beskrivelserne og fortællinger på vores runesten slutter de oftest med en besværgelse -Til en ræte vorde den, som skader denne sten eller drager den efter en anden. (dette citat er fra Glavendrup-stenen på Fyn) .Her ses et tydeligt tegn på, hvordan vikingerne brugte runernes magi. 

Det menes, at hvis man ristede runerne i ned - ville magien blive overført til genstanden og så havde man magien med sig altid. 

Vi hos Odins Klinge har sammensat en lille smykkeserie med runestave eller binderuner, som består af fire runestave: Ægirs hjelm, Vejviser, Kærlighed og Drømme. Dette bliver uddybet nærmere her.

Ægirs Hjelm:
Det er af gammel overbevisning, at den som bærer Ægirs hjelm ikke kun vil få fysisk beskyttelse, men også åndelig og mental styrke til at kontrollerer sin egen frygt. Dernæst at skabe frygt i hjertet hos fjender, der truer bæreren af Ægirs hjelm. Det menes derfor, at vikingerne også malede Ægirs hjelm på deres skjolde og på deres hjelme for at vise deres fjende, at de var uovervindelige og at ingen kunne besejre dem i kamp.

runestave vikingetegn1

Vikingekrigeren bærer symbolet mellem øjenbrynene, ligeledes som et tegn på styrke i slaget og troen på, at det ville give dem sejr. 

Det antages, at Ægirs hjelms kraft var mest effektiv, når symbolet blev skrevet  på indersiden af hjelmen med enten blod eller bærerens spyt. 

I vor tid kan du bære dette smykke og få styrke til hverdagens problemer samt at kunne beskytte dig mod onde mennesker. Og ligesom for vikingerne vil det give dig fysisk beskyttelse og åndelig og mental styrke til at kontrollerer din egen frygt.

Se flere smykker med Ægirs hjelm. -

Vejviseren.

Denne binderune stammer tilbage fra de islandske Vegvisir - hvilket betyder: Den der viser vejen. Symbolet er beskrevet i den såkaldte Huld-manuskript fra Island. Der står således: 

“Hvis dette tegn bæres, vil man aldrig miste sin vej i storme eller dårligt vejr, selv når vejen ikke er kendt”

runestaver vikingetegn1

Huld-manuskriptet stammer fra den nittende århundrede – ca. otte hundrede år efter vikingetidens afslutning. Selvom der menes at asatroen stadig var udbredt på Island på dette tidspunkt , må man formode at manuskriptet har været meget påvirket af  kristendommen.

Derfor at det umulig at sige, om Vejviser er blevet brugt i vikingetiden eller tidligere. Det er muligt, at det faktisk var kendt og brugt i remser og sange og rim. Men at riste den ned, har vi meget lidt bevis for i vor tid.

Men remsen i selv sig er jo helt igennem fantastisk og kan let bruges i vor tid - især for en person, som er startet et nyt kapitel i livet. 

- Se flere smykkerne af vejviseren -

Kærligheds Runestaven
Den tredje runestave ,vi har fået produceret som et smykke, betyder kærlighed.
Denne runestave kan man bruge, hvis man vil vinde en anden persons kærlighed .Det gøres ved, at man lægger en genstand med den ristede runestav på under puden hos den udkårne natten over, hvorefter vedkommende ikke vil kunne modstå personen ,der har lagt den magiske rune. 

runestaver vikingetegn3

Der er en saga, hvor runemagien gik galt, netop med denne kærligheds runestav. Da den blev kastet mod den forkerte. Ifølge folkevisen, der stammer tilbage til middelalderen som hedder “Ridder Stig runer og bryllup”. Visen fortæller om ridderen Stig, som er forfærdelig forelsket i Liden Kirsten. Ridderen vil have hende til at forelske sig i ham,og det vil han gøre ved hjælp at runemagi. Men da han kastede runerne ind under skørterne på hende -  trillede de videre ind under Prinsesse Regitze og prinsessen forelskede sig hovedløst i Ridder Stig og han blev nødt til at gifte sig med hende og han fik ikke den, han egentlig elskede. 

Denne rune er perfekt til dig som gerne vil udtrykke din kærlighed til en du holder af. 

- Se flere smykkerne af kærlighedsstaven -

Drømmefangeren.
Drømme og drømmetydning har i alle kulturer fyldt utrolig meget og kan være en guide eller ledetråd til fremtiden. I vikingetiden var det vølverne som kunne tyde drømme og kunne spå om fremtiden. Der er gravfund ,hvor man med sikkerhed mener, det er en vølvers grav. Blandt andet i Fyrkat ved Hobro. 

runestave vikingetegn2

Men det var vølverne, man søgte til, når man havde brug for hjælp, blandt andet til at tyde drømme. Denne runestave skulle skæres i et stort træ 3 nætter efter fuldmåne, herefter ville ens drømme gå i opfyldelse.

I nyere tid kan denne runestave bruges til at beskytte en og særligt til en person, som skal starte på et nyt kapitel i livet. 

- Se flere smykkerne af drømmefangerne -

Afslutningen på runerne i Danmark.
Der er fundet flere runeristninger, som vi ved stammer fra middelalderen. Det er et tydeligt tegn på, at man brugte runerne i mange forskellige sammenhænge. De der er fundet menes  brugt til at tilkalde guderne, til alvor over for ens fjender og sidst men ikke mindst for sjov, så vikingerne havde humør. 

Det menes, at de runer vi ser som stammer fra middelalderen, er et tegn på at folket havde svært ved at omvende sig helt til den nye tro og dets latinske skriftsprog. Derfor kan det også være et tegn til at menigheden havde kommunikationsproblemer og derfor brugte det gamle skriftsprog de kendte. Kirken så det næppe som krænkende. 

I takt med kristendommen udbredelse mistede vølverne langsomt deres funktion i samfundet, og senere fik kirkerne også ordet vølve til at betyde heks, og deres ritualer blev nu forbundet med noget farligt og skadeligt, der ikke hørte til i det kristne samfund.

Det blev ligeledes forbudt at udøve hedenske ritualer - og at sejde og trolddom var nu ved lov helt forbudt. Det er dog heldigvis ikke lykkedes at udslette disse og i dag er der mange steder hvor vores forældres ritualer lever i bedste velgående.


År og fred 
Odins Klinge

Odins hingst Sleipner 

I den nordiske mytologi er Slejpner Odins hingst. Den har 8 ben og løber lige så hurtig på jorden som i luften.

Odins hingst var søn af hingsten Svadilfare og Loke. Efter at Loke forvandlede sig til en hoppe for at lokke det stærke hingst Svadilfare væk fra arbejdet med at rejse en mur rundt om Asgård. Aserne havde nemlig indgået et væddemål som de var ved at tabe.

Væddemålet var med en bygmester som var af Jætteslægt - som havde tilbudt at bygge en stor og sikker mur om Asgård og muren ville være færdige på én vinter - klarede han opgaven ville bygmesteren blive belønnet med Freja, Solen og Månen. 

Aserne regnende opgaven for umulig og tænkte, her fik de en billig mur. Selve aftalen blev bundet med mange løfter, for jætten følte sig utryg ved at være blandt aserne uden at have en fredsaftale. 

Bygmesteren gik i gang med arbejdet og sammen med hans stærke hingst Svadilfare - gik arbejdet hurtigt og sikkert fremad. Tre dage inden fristen, var aserne meget bekymret - for de kunne se at bygmesteren ville nå sit mål og de ville tabe Freja, solen og månen til jætten. Derfor besluttede aserne at Loke (som også var skyld i at de havde indgået denne aftale til at starte med) skulle finde på en løsning. Derfor forvandlede Loke sig til en hoppe og lokkede Svadilfare med ind i skoven, hvor han fik en tur han sent vil glemme - det resulterede i at han senere nedkom med et gråt ottebenet føl. Vigtigst var dog at bygmesteren kunne ikke færdiggøre muren og derfor tabte han væddemålet. Sluttelig kom Thor og knuste hans skal med mjølner. 

Fra ældre Edda findes der en gåde om Sleipner og Odin. 

(I Hervors og Hedreks saga)

Gestumblinde sagde:

"Hvem er de to

der løber på ti fødder?

Tre øjne har de,

men kun en eneste hale."

Heidrek sagde:

"God er din gåde, Gestumblinde,

og løst er den:

Det er Odin, der rider på Sleipner!"

Fortællingen om hesten Slejpner 

myt nordisk Slejpner

Da guderne var færdige med at skabe Midgård og Asgård, kom en mand og tilbød dem at bygge en mur omkring Asgaard.
Han lovede, at den kunne holde alle de onde magter ude og at den kunne være færdig i løbet af tre vintre.

Det syntes Aserne godt om og spurgte, hvad han skulle have for arbejdet. Manden svarede, at han ville have Freja som kone samt Sol og Måne.
Dette tyggede Aserne lidt på og enedes om at give ham, hvad han forlangte, hvis han kunne gøre arbejdet færdig på en vinter uden hjælp.
Manden bad kun om at få sin hingst Svadilfar til at hjælpe sig, og på Lokes anbefaling fik han lov til det.

Den første vinterdag tog manden fat på arbejdet. Om natten slæbte han og hingsten sten sammen, og det viste sig, at hingsten kunne slæbe dobbelt så meget som manden, så arbejdet skred raskt fremad.

Da der kun var tre dage tilbage af vinteren, så det ud til, at manden ville nå sit mål, og aserne blev nu betænkelige. De var ikke meget for at betale manden den aftalte løn, og de gav Loke skylden, fordi han havde rådet dem til at lade manden få sin hingst til hjælp. Nu truede de ham med al landsens ulykker, hvis han ikke fandt på råd.
Loke lovede, at han nok skulle finde på noge. Samme aften, da manden og hingsten kørte ud for at samle sten, mødte de en brunstig hoppe, der sendte lokkende vrinsk efter Svadilfar.

Det kunne hingsten ikke stå for. Den løb efter hoppen for at parre sig med den, og de forsvandt ind i skoven.
Manden løb bagefter for at få fat på hingsten, og jagten stod på hele natten, så manden ikke fik udrettet noget. Da han så, at han nu ikke ville kunne blive færdig til tiden, blev han grebet af raseri. Aserne så nu, at han var en jætte, og kaldte på Thor. Han gav jætten en på panden med Mjølner, så han sprang i tusind stykker.
Lokes eventyr med Svadilfare førte til den ottebenede hest Slejpner.

 Se et smykke med den ottebenet hest Slejpner. 

Tak fordi du læste med. Del gerne fortællingen - så den lever videre.

År og fred 

facebook_page_plugin
× Progressive Web App | Add to Homescreen

Tryk på ikonet for at installere denne webapp på din iPhone/iPad. Progressive Web App | Share ButtonOg derefter Tilføj til startskærmen.

Offline