Skip to main content
cookie

Stor donation gør drøm til virkelighed - nu skal vikingeborg genskabes

csm trelleborg fra luften 21x7 d502f6aa24

En donation på 15 millioner kroner betyder, at forsvarsværkerne ved den store vikingeborg ved Slagelse delvist kan genskabes.

Skrevet af Jacob Olling - Tv øst 

Ydre befæstningsværker, en dyb voldgrav og så en otte meter høj, næsten lodret træmur bygget over en massiv jordvold af græstørv.
Det har været imponerende, og snart kan besøgende på vikingeborgen Trelleborg få den samme oplevelse som besøgende tilbage i år 981.

En donation fra Augustinus Fonden på hele 15 millioner kroner sikrer nemlig, at arbejdet med at genskabe omkring en fjerdedel af borgen nu kan indledes.

- Trelleborg er et enestående mindesmærke fra vikingetiden. Derfor er vi meget glade for, at Augustinus Fonden deler vores ambitioner om at genskabe borgen og på den måde formidle historien med moderne fortælleformer kombineret med, at besøgende ved selvsyn kan opleve, hvor storslået et bygningsværk Trelleborg har været, siger borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S).

Der er tale om et helt unikt projekt, der ikke er prøvet før.

- Det er første gang i verden, at vi går i gang med at genskabe en trelleborg. Det har været et enormt bygningsværk i vikingetiden, og vi vil gerne formidle noget den oplevelse til de mange besøgende på Ny Trelleborg, siger Puk Kirkeskov Hvistendal, der er projektleder på Ny Trelleborg.

kort trelleborg med udsnit
Det er denne del af ringborgen, der nu skal genopføres. Illustration bringes med tilladelse fra Ny Trelleborg.
Foto: Ny Trelleborg /Slagelse Kommune

Planen er, at en port med en strækning på 15 meter på hver side skal genskabes. Desuden skal der 10 meter på hver side af dette skabes en kullise, der skal illustrere omfanget af forsvarsværket, uden at det dog behøver at være helt historisk korrekt.

- Planen er, at forsvarsværkerne skal genopbygges ved at bruge mange af de samme teknikker, som man brugte dengang. Udfordringen ved at gøre det autentisk er dog, at det dels skal leve op til byggereglementet og samtidig skal bygges mere holdbart, end den oprindelige borg var, siger Puk Kirkeskov Hvistendal.

Man mener, at vikingeborgene oprindeligt kun var i brug i et tidsrum på mellem fem og ti år.

Foran palisaderne vil der blive gravet en én meter dyb voldgrav, og der vil blive bygget en træbro over graven ved porten.

Meningen er, at der skal være indre rum i volden, og det er meningen, at de ydre anlæg skal kunne bruges til aktiviteter som for eksempel øvelser i, hvordan man skulle kunne storme fæstningen.

fritlagt voldmodel

Sådan mener man, at palisadeværket var bygget på Trelleborg. Foto: Nationalmuseet

- Vikingeborgene er en del af vores fælles historie og kulturarv. Og det er bestremt noget, som vi kan være stolte af. Vikingerne spillede en stor rolle - også set på verdensplan, siger Puk Kirkeskov Hvistendal.

Allerede i 2016 blev der foretaget prøveudgravninger i det område, hvor det er meningen, at borganlægget skal rekonstrueres. Derfor kan arbejdet også starte meget hurtigt. Håber er, at hovedparten af byggeriet kan være færdigt i 2022.

- Den rekonstruerede borg levendegør et spændende bygningsværk. Vi tror på, at Trelleborg og vikingetiden bliver mere vedkommende og forståeligt for publikum, når de selv kan se og mærke fortiden, siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

Palisader i otte meters højde

En palisade er et slags træmure, der har stået ovenpå voldene, og har gjort det meget vanskeligt for en angriber at komme ind. 

Palisader kendes tilbage fra de allerførste forsvarsværker, som vi har fundet i Danmark - men på Trelleborg var teknikken forfinet til det ekstreme. Her var murene avancerede forsvarsværker med interne rum, der kunne bruges i et forsvar af borgen.

Der er fundet mange spor af palisaderne i voldene, og vi har derfor en ret god ide om, hvordan de så ud dengang. Et senere projekt på Ny Trelleborg er også at genskabe to af de huse, som man ved har stået bag borgens forsvarsværker. Pengene til dette projekt er dog endnu ikke sikret.

palisadekollage med person

Sådan kan det komme til at se ud, når Ny Trelleborg er færdigbygget. Foto: Nationalmuseet


UNESCO spøger

Trelleborg regnes for den bedst bevarede vikingeborg, som vi i dag har kendskab til. I dag er voldene ved Trelleborg 17 meter brede og fem meter høje. Diameteren på voldanlægget er hele 137 meter. Det svarer til, at der ville kunne ligge fire rundetårne ned på tværs i den cirkelrunde borg.

- Trelleborg er en væsentlig del af fortællingen om skabelsen af Danmark som nation, og derfor en hjørnesten i Nationalmuseets samlede formidlingsindsats. Trelleborgs årlige vikingefestival tiltrækker over 10.000 besøgende hver sommer, og med den genskabte borg får vi nu endnu bedre muligheder for at skabe levende formidling for både danskere og turister, siger Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet. 

Tankerne om at genskabe dele af Trelleborg har længe spøgt i kulissen, men de seneste år er interessen for de danske vikinger vokset kraftigt. Således er besøgstallet også næsten tredoblet, og helt konkret har Slagelse Kommune i år været nødt til at udvide parkeringspladsen ved det lille museum ved Trelleborg.

Den store interesse har også ført til, at tre af de fem kendte danske vikingeborge - Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg - nu er i spil til at blive udråbt som verdenskulturarv af UNESCO.

- Vores plan om at genopføre en del af vikingeborgen skal ikke ses i direkte sammenhæng med UNESCO-ansøgningen, men det er klart, at vi vil kunne være til stor fordel for hinanden. Vores planer her er lavet med meget stor respekt for det gamle fortidsminde, siger Puk Kirkeskov Hvistendal. 

Den genskabte borg kan dog måske komme til at tælle som en positiv ting for centeret, da UNESCO blandt andet stiller store krav til formidlingen af fortidsmindet.

Fandt borg ved planlagt racerbane

Trelleborg ved Slagelse er landets bedst undersøgte og samtidig bedst bevarede vikingeborg.

Den blev fundet som den første af de danske trelleborge, da en lokal motorcykelklub i 1933 ville bruge de fine volde til at lave en racerbane. Den plan blev dog ikke til noget.

Da de første arkæologer begyndte at undersøge fortidsmindet, væltede det dog frem med fund, der viste, at der var tale om et helt særligt anlæg, som ikke kendes fra de skriftlige kilder. Mange pilespidser i volden og forkullet tømmer understregede, at der var tale om et helt særligt forsvarsværk, som tilsyneladende havde gennemgået et slag.

Tømmeret blev i 1979 brugt til at datere borgen helt præcist. Vi ved således, at træet i borgen er fældet i sommeren 980 under Harald Blåtands styre.

Blev angrebet af fjender

Selvom vi ved rigtig meget om vikingeborgenes konstruktion, så ved vi ikke, hvorfor borgene er blevet bygget. Der er mange teorier, men reelt er vores viden begrænset til næsten ingenting.

Mange har set byggeriet i 980 i lyset af de store, organiserede vikingeangreb på England i år 987, men det er meget omdiskuteret, om det har noget med ringborgene at gøre.

Vi ved dog, at der er fundet spor efter kamp på flere af vikingeborgene.

Også ved Trelleborg er der tegn, der tyder på ufred - ud over pilespidserne. 

Blandt andet er der blevet fundet et fint og meget velbevaret skjold i en voldgrav, og der er fundet tre massegrave med ligene af unge, veltrænede mænd med skader på knoglerne, der tilsyneladende er blevet begravet i al hast. 

Der er dog også fundet almindelige grave i området - og der er fundet grave, hvor de døde er begravet på både kristen og oldnordisk maner. Der er i forbindelse med disse grave gjort en række flotte fund – blandt andet pragtvåben, og nogle af de første danske mønter.

Skjoldet i voldgraven er blevet fremstillet af træ fra det vestlige Norge, og det passer ret godt med, at omkring halvdelen af de døde stammer fra enten Østeuropa eller netop Norge. Vi kan dog ikke sige, om skjoldet fundet i voldgraven på Trelleborg også blev båret af en nordmand, før det gik tabt. vikingeskjold trelleborg

Dette skjold blev fundet i voldgraven om Trelleborg. Måske er dets ejermand fundet i en massegrav udenfor borgen.
Bringes med tilladelse fra Ny Trelleborg. Foto: Ny Trelleborg /Slagelse Kommun

Selvom vi ikke ved, hvad formålet reelt var med ringborgene, så ligger borgen ved Slagelse ideelt, hvis man vil kontrollere skibstrafikken på Storebælt mellem Fyn og Sjælland.

På den måde ligner placeringen eksempelvis Aggersborg ved Aggerssund, der kunne kontrollere al skibsfart gennem Limfjorden og Borgring ved Lellinge og Trelleborg i Sverige, hvorfra trafikken i Øresund kunne styres.

Denne artikel er popliseret i tv øst og er skrevet af Jakob Olling 
https://www.tveast.dk/artikel/stor-donation-goer-droem-til-virkelighed-nu-skal-vikingeborg-genskabes?fbclid=IwAR2UAwohAmBlnivZ2GE99ZNFYSjv5iiuKf6RRrXA_9p5MtCjp6RBQPhdeCM


× Progressive Web App | Add to Homescreen

Tryk på ikonet for at installere denne webapp på din iPhone/iPad. Progressive Web App | Share Button Og derefter Tilføj til startskærmen.

× Installer webapp
Mobile Phone
Offline - Ingen internetforbindelse
Offline - Ingen internetforbindelse